KHẢO THÍ TIẾNG ANH

TẠI SAO NÊN CHỌN CHỨNG CHỈ TIẾNG ANH CEFR?

CEFR là viết tắt của Common European Framework of Reference for Languages – Khung năng lực ngoại ngữ chung do Hội đồng Châu Âu xây dựng nhằm cung cấp các tiêu chuẩn chung trên toàn thế giới để đánh giá khả năng giao tiếp tiếng Anh hiệu quả.

Xem chi tiết

Pages