SỐ HÓA CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC

OCOP Bắc Ninh

Bắc Ninh - Kinh Bắc là một trong những cái nôi của nền văn minh lúa nước, với nhiều làng nghề truyền thống, lễ hội dân gian phong phú, các danh thắng lịch sử có giá trị, quê hương của những làn điệu dân ca quan họ được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại. Từ xa xưa, Bắc Ninh đã được…

Xem chi tiết

Pages