LỊCH THI

Thông báo tổ chức thi và cấp chứng chỉ tiếng Anh 6 bậc theo khung CEFR trình độ A1, A2, B1, B2, C1, C2, tháng 4/2021

1. Đối tượng tham gia dự thi: Học viên đang làm hồ sơ thi đầu vào và ra Thạc sĩ, Tiến sĩ, Bổ nhiệm, thi chuyên viên, thi công chức, viên chức, bổ nhiệm lãnh đạo, Mở trung tâm ngoại ngữ. Cán bộ công nhân viên có nhu cầu nâng ngạch, nâng lượng, chuyển ngạch, hoàn thiện hồ sơ như bệnh viện, ngân hàng,…

Xem chi tiết

Pages