Cơ cấu tổ chức

Viện khoa học Quản lý giáo dục (IEMS) tập hợp các nhà khoa học, cán bộ nghiên cứu và giảng dạy để nghiên cứu lý luận thực tiễn về quản lý giáo dục và hành chính sự nghiệp phù hợp với kinh tế xã hội.

1. Cơ cấu tổ chức

Chủ Tịch Hội đồng Viện và Phó Chủ tịch Hội đồng Viện

Ban lãnh đạo của Viện :  Viện trưởng, Các Phó Viện trưởng

Hội đồng khoa học của Viện

Văn phòng và các đơn vị chuyên môn

Các chi nhánh trực thuộc viện

Các trung tâm trực thuộc viện

Các phòng ban trực thuộc:

 • Phòng Tuyển Sinh
 • Phòng Đào Tạo
 • Phòng Pháp Chế
 • Phòng Nghiên Cứu Khoa Học
 • Phòng Tổ Chức Hành Chính
 • Phòng Quản Lý Và Hợp Tác Quốc Tế.

1 (1)

2

2. Chức năng của Viện

 1. Nghiên cứu cơ bản, phát triển công nghệ, dịch vụ khoa học công nghệ và bồi dưỡng đào tạo nguồn nhân lực có trình độ cao trong lĩnh vực công nghệ môi trường, văn hóa kinh tế lịch sử, ngôn ngữ  các lĩnh vực khác có liên quan theo quy định của pháp luật.
 2. Hội tụ các nhà khoa học có chuyên môn, cán bộ nghiên cứu và giảng dạy để nghiên cứu lý luận thực tiễn về quản lý giáo dục và hành chính sự nghiệp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ phù hợp với kinh tế xã hội. Nghiên cứu bổ sung, hoàn thiện, nâng cao kiến thức, kỹ năng quản lý trong giáo dục, khoa học, lịch sử, văn hóa, địa lý khoa học vận dụng vào thực tiến các công trình khoa học công nghệ văn hóa kinh tế xã hội…
 1. Nghiên cứu, Biên soạn, các công trình khoa học: Địa chí, Tỉnh chí, Quốc chí, Từ Bách khoa, Lịch sử đảng bộ, lịch sử thành lập các bộ ban nghành, doanh nghiệp, kỷ yếu các đề tài khoa học mã số hóa các công trình khoa học, giáo trình bài giảng số.
 2. Tư vấn dự án, công trình khoa học, lập hồ sơ thầu lập đề cương, thẩm định đề cương, thuyết minh đề tài khoa học, lập dự toán, các đề tài cấp huyện quận Bộ,Tỉnh thuộc trung ương. Đề án, dự án công trình khoa học, Địa chí, tỉnh chí, Quốc chí, Từ điển bách khoa, lịch sử đảng bộ, lịch sử, văn hóa xã hội, chính trị môi trường và công nghệ số trong khoa học, giáo dục và quản lý giáo dục trong các trường học.
 3. Nghiên cứu Phát triển công nghệ trong lĩnh vực quản lý giáo dục, khoa hoc, mã số hóa, cải cách hành chính, đào tạo online, đào tạo trực tuyến các khóa học ngắn hạn dài hạn, hội thảo, thảo nghị trong nước.
 4. Tổ chức các Hội thảo, diễn đàn khoa học, sự kiện khoa học và công nghệ trong lĩnh vực giáo dục và quản lý giáo dục. Tuyên truyền phổ biến kiến thức về giáo dục cho cộng đồng nhằm nâng cao trình độ và áp dụng vào thực tiến.
 5. Triển khai các hoạt động hợp tác tư vấn du học, học bổng và trong nước, quốc tế về lĩnh vực giáo dục và quản lý giáo dục, công nghệ giáo dục và môi trường.
 6. Chủ trì các đề tài khoa học cấp Đại học, cấp bộ, tỉnh trung ương, địa phương về khoa học, giáo dục, công nghệ, môi trường con người, mô hình phát triển đào tạo…
 7. Tuyên truyền phổ biến, công bố ứng dụng các kết quả nhiên cứ khoa học và phát hành bản tin thông tin khoa học lịch sử, văn hóa kinh tế môi trường, giáo dục.
 8. Quan trắc môi trường hàng năm tại các công ty về điện, dệt, chăn nuôi, chế biến nhựa, sản xuất sơn…..
 9. Lập báo cáo đánh giá tác động mội trường của các dự án về thủy điện, về xử lý rác thải sinh hoạt, về xây dựng nhà chung cư, về xây dựng các nhà máy cung cấp nước….
 10. Tổ chức lấy mẫu và phân tích các mẫu không khí, đất, nước mặt, nước ngầm cho các cơ quan có yêu cầu, đảm bảo đạt tiêu chuẩn theo quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
 11. Tìm kiếm thăm dò và khai thác nước ngầm tại các vùng sâu, vùng xa khan hiếm nước với hiệu quả cao.
 12. Triển khai các hoạt động hợp tác quốc tế du học, học bổng và trong nước, quốc tế về lĩnh vực vực giáo dục và quản lý giáo dục, công nghệ giáo dục và môi trường
 13. Hợp tác liên danh In ấn, xuất bản điện tử, xuất bản giấy, các công trình khoa học tạp chí, đề tài, sách…số hóa điện tử
 14. Nghiên cứu phần mềm quản lý báo cáo trường học cao đẳng đại học ( Tuyển sinh, đào tạo, học phần tín chỉ sv, cơ sở vật chất, hành chính…)
 15. Tổ chức bồi dưỡng các lớp khóa ngắn hạn về ngoại ngữ: tiếng Anh tiếng Trung, tiếng Nhật, tiếng Hàn, Tiếng Đức…
 16. Phối hợp tổ chức bồi dưỡng các chương trình ngắn hạn cấp lãnh đạo, cấp vụ, sở tương đương, chuyên viên, chuyên viên chính, trung cấp chính trị, tiêu chuẩn chức danh, giảng viên, giảng viên chính, giảng viên cao cấp.
 17. Liên kết phối hợp tuyển sinh và quản lý đào tạo với các Học viện, cao đẳng đại học, các hệ ngắn hạn, dài hạn, trung cấp, cao đẳng, Đại học, thạc sỹ, tiến sỹ các trường trong và ngoài nước đào tạo online, trực tuyến.
 18. Liên kết Phối hợp với các cơ quan, các doanh nghiệp trong và ngoài nước tư vấn  tuyển sinh du học định hướng học sinh sinh viên theo nhu cầu của xã hội.
 19. Bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý giáo dục, kỹ năng mềm học sinh sinh viên
 20. Bồi dưỡng Nâng cao năng lực quản lý đào tạo trường ĐH, CĐ
 21. Bồi dưỡng Nâng cao năng lực quản lý tài chính các cơ sở giáo dục
 22. Bồi dưỡng quản lý và kỹ năng hướng nghiệp cho học sinh
 23. Bồi dưỡng nâng cao năng lực về quản lý nhân sự
 24. Bồi dưỡng nâng cao năng lực về nghiên cứu khoa học
 25. Bồi dưỡng nâng cao năng lực về hợp tác quốc tế
 26. Bồi dưỡng theo nhu cầu của các cơ sở giáo dục
 27. Bồi dưỡng tin học cơ bản, tin học nâng cao, hợp tác chương trình IC3 chuẩn quốc tế.

3. Nhiệm vụ

 1. Viện khoa học quản lý giáo dục ban hành qui chế chính sách phát triển nguồn nhân lực. Quy định tiêu chuẩn hướng dẫn tuyển dụng cán bộ nhân sự quản lý sử dụng; bổ nhiệm miễn nhiệm, điều động luân chuyển khen thưởng kỷ luật cán bộ nhân viên người lao động theo đúng quy định pháp luật.
 2. Ban hành quy chế, nội quy hoạt động của viện có chính sách đãi ngộ thu hút sử dụng phát triển đội ngũ nhân lực chất lượng cao theo quy định của pháp luật. Thường xuyên tổ chức bồi dưỡng cho cán bộ nhân viên thực hiện chế độ chính sách chăm lo đời sống vật chất tinh thần đảm bảo ứng xử trong đơn vị.
 3. Viện được mời các nhà khoa học, quản lý, chuyên gia có uy tin ở trong và ngoài nước đến giảng dạy, nghiên cưú khoa học, quản lý chuyên môn, quản lý đề án, dự án chương trình bồi dưỡng đào tạo của viện khoa học quản lý giáo dục.
 4. Xây dựng đội ngũ giảng viên, nghiên cứu viện và nhân lực đáp ứng đủ về số lượng, chất lượng cân đối về cơ cấu trình độ, nghành nghề, đạt chuẩn quy định mô hình viện.
 5. Xây dựng chiến lược phát triển trung hạn, dài hạn, kế hoạch hàng năm về hoạt động khoa học và công nghệ của đơn vị. Báo cáo với lãnh đạo viện phê duyệt và triển khai thực hiện sau khi được phê duyệt; quản lý tổ chức triển khai nhiệm thu các hoạt động khoa học và công nghệ.
 6. Chủ động phát triển các nguồn nhân lực phục vụ hoạt động khoa học và công nghệ; Khi tham gia các đề tài chương trình nhiên cứu khoa học trọng điểm các cấp để hỗ trợ và đảm bảo theo quy định của pháp luật.
 7. Chủ động ký kết hợp đồng liên kết liên danh với các đơn vị, nhà khoa học, đào tạo, du học trong và ngoài nước, tạo việc làm cho cán bộ mang nhiều công trình lịch sử được vận dụng và áp dụng vào thực tế để xây dựng đất nước ngày càng phát triển.
 8. Nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu ứng dụng trong lĩnh vực khoa học và công nghệ số, chuyển đổi số, các công trình khoa học, Đại học cao đẳng.
 9. Bồi dưỡng đào tạo nguồn nhân lực có trình độ cao trong lĩnh vực khoa học và công nghệ số, giáo dục, môi trường và các lĩnh vực khoa học khác có liên quan;
 10. Hợp tác quốc tế trong lĩnh vực công nghệ, giáo dục, lịch sự văn hóa kinh tế ngôn ngữ môi trường và các lĩnh vực khoa học khác có liên quan
 11. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch Hội đồng Viện giao.

Bình luận