ĐÀO TẠO THẠC SĨ, TIẾN SĨ

Bộ Giáo dục không bắt thi thăng hạng, nhưng buộc giáo viên vẫn phải giữ hạng

(GDVN) - Không bắt thi thăng hạng, nhưng buộc giáo viên phải thi thăng hạng … để giữ hạng. Đúng là “Không bắt mà chẳng khác gì buộc”! LTS: Trong bài viết này, thầy giáo Sơn Quang Huyến đưa ra những phân tích để lý giải vì sao nhiều giáo viên vẫn cố gắng thi thăng hạng dù Bộ Giáo dục và Đào tạo không…

Xem chi tiết

Pages