Giới thiệu chung Viện Khoa học Quản lý Giáo dục

Viện Khoa học Quản lý Giáo dục – IEMS (Institute of Educational Management Science) là một trong những tổ chức xã hội chính trị nghề nghiệp đươc thành lập theo giấy chứng nhận hoạt động khoa học số đăng ký A -1990 Bộ Khoa học và Công nghệ.

Viện Khoa học Quản lý Giáo dục là đơn vị trực thuộc Hiệp hội các trường Đại học Cao đẳng Việt Nam được thành lập theo Quyết định số 188/QĐ-HH ngày 02/07/2018. Năm 2018 Viện Khoa học Quản lý Giáo dục có tiếp nhận Trung tâm  Thông tin tư liệu Lịch sử và Văn hóa Việt Nam, thành lập năm ngày 12 tháng 10 năm 1997 đã có 28 năm kinh nhiệm nhiên cứu về  khoa học, trung tâm là một thành viên trực thuộc Viện Khoa học Quản lý Giáo dục.

Với sứ mệnh xây dựng và phát triển đất nước không vì lợi nhuận dựa trên nhu cầu thực tế của công cuộc đổi mới về khoa học, giáo dục đào tạo  ở Việt Nam, nghiên cứu các công trình khoa học Viện đã tập hợp được hàng 100 nhà khoa học giáo sư tiến sỹ đầu nghành đào tạo, giáo dục ở Việt Nam, Ba lan, Anh, nhật bản, hàn quốc… Ngoài ra Viện là tổ chức hoạt động nhằm tập hợp các nhà khoa học, cán bộ nghiên cứu và giảng dạy để triển khai, đào tạo về giáo dục, quản lý giáo dục E-laerning và công nghệ giáo dục 4.0 hội nhập quốc tế .
Trong xu thế hội nhập quốc tế và đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, Viện Khoa học Quản lý Giáo dục đẩy mạnh chiến lược phát triển đào tạo, đổi mới chương trình nâng cao chất lượng giáo dục, gắn kết nội dung đào tạo với cơ quan toàn thể, doanh nghiệp, tập đoàn sản xuất; đặc biệt chú trọng hoạt động hợp tác liên kết đào tạo với các cơ sở giáo dục Đại học, Hoc viện sau đại học, nâng ngạch bậc lương, chức danh nghề nghiệp,bồi dưỡng  cho công nhân viên chức, chuyên viên, chuyên viên chính ,cao câp lý luận chính trị, các chương trình đào tạo tiếng anh, nhật, hàn, Đức cho các đối tượng, du học, thực tập sinh, xuất khẩu các nước.
Từ khi thành lập đến nay Viện và trung tâm đã không ngừng phát huy những tiềm lực về khoa học quy tụ thu hút được nhiều đội ngũ cán bộ GS.TSKH, PGS.TS, TS… đầu nghành các Học viện, Đại học về Viện đóng góp làm được nhiều công trình khoa học Biên soạn, xuất bản nhiệm thu được nhiều cuốn: Địa chí, Từ điển bách khoa địa chí, lịch sử đảng bộ, Mã số hóa, xuất bản điện tử cấp xã, huyện, thành phố tỉnh, Quốc gia.

Viện Khoa học Quản lý Giáo dục tin tưởng rằng, được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Bộ Giáo dục và đào tạo, với sự hợp tác, giúp đỡ của cơ quan nghiên cứu, các trường học và các bạn đồng nghiệp trong nước, nước ngoài, Viện sẽ có những đóng góp ngày càng mạnh mẽ hơn vào xây dựng các công trình khoa học lịch sử để lại muôn đời, một nền giáo dục chất lượng cao của đất nước.

Bình luận