Thi chứng chỉ Tiếng Anh quốc tế CEFR ở đâu?

CEFR là viết tắt của Common European Framework of Reference for Languages – Khung tham chiếu chung Châu Âu do Hội đồng Châu Âu xây dựng nhằm cung cấp các tiêu chuẩn chung trên toàn thế giới.

Thi chứng chỉ Tiếng Anh quốc tế CEFR ở đâu ?

CEFR là viết tắt của Common European Framework of Reference for Languages – Khung tham chiếu chung Châu Âu do Hội đồng Châu Âu xây dựng nhằm cung cấp các tiêu chuẩn chung trên toàn thế giới để đánh giá khả năng giao tiếp tiếng Anh hiệu quả, dựa trên tiêu chuẩn ESOL của đại học Cambridge và tiêu chuẩn giảng dạy tiếng Anh của Hoa Kỳ.

Chứng chỉ CEFR được chia làm 3 cấp độ (A, B, C) với các nhánh nhỏ trong từng cấp độ (A1, B1, B2, C1, C2)

 • Basic User:
  • A1: Breakthrough - Căn bản
  • A2: Waystage - Sơ cấp
 • Independent User
  • B1: Threshold - Trung cấp
  • B2: Vantage - Trung cao cấp
 • Proficient User:
  • C1: Effective Operational Proficiency - Cao cấp
  • C2: Mastery - Thành thạo

Chứng chỉ CEFR mới có khả năng thay thế các chuẩn cũ như IELTS hay ESOL vì nó có khả năng quy đổi mạnh mẽ.

Ví dụ: Chuẩn IELTS cao nhất là IELTS 8.5 quy đổi ra chuẩn ESOL là trên chuẩn CAE nhưng không đủ chuẩn CPE (tương đương chuẩn C2 Châu Âu). Tại Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ đã ký phê duyệt quyết định 1400/QD-TTg phê duyệt CEFR như tài liệu tham chiếu trong khuôn khổ dự án Ngoại ngữ Quốc gia 2020, mở đường cho khả năng chứng chỉ CEFR trở thành chuẩn chung cho cả nước.

Hiện tại Viện Khoa học Quản lý Giáo dục – (IEMS) là tổ chức giáo dục đầu tiên tại  Việt Nam được  ủy quyền độc quyền của Bright online LLC Academy  nhằm thực hiện các công tác ôn luyện, khảo thí tiếng Anh Khung tham chiếu chung Châu Âu (CEFR).

Bright online LLC Academy  là đơn vị giáo dục có trụ sở tại Mỹ hoạt động thông qua việc nghiên cứu và biên soạn các chương trình ôn luyện, kiểm tra, đánh giá ngôn ngữ với quy mô lớn, trong đó có các bài thi được chấp nhận rộng rãi trên toàn thế giới như CEFR.  Bright online LLC Academy được biết đến rộng rãi như một đơn vị giáo dục cung cấp các nghiên cứu và đánh giá giáo dục, có vai trò nền tảng trong tiến trình phát triển nền giáo dục của Mỹ.

Bright online LLC Academy hiện đang là thành viên của các Hiệp hội, Hội đồng ngôn ngữ lớn tại Châu Âu và quốc tế như  Hiệp hội kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh (English Testing Society) , Hiệp hội nghiên cứu giáo dục Hoa Kỳ (American Educational Research Association), Hiệp hội ngôn ngữ quốc tế - ICC (The International Certificate Conference)… Hôi đồng châu âu đánh giá rất cao chương trình nhằm đánh giá cho các học sinh, sinh viên chuẩn đầu ra các trường cao đẳng đại học, định cư, nhiên cứu các nước khối EU, Việt nam.

Mọi chi tiết đăng ký trực tuyến và trực tiếp qua: Trung tâm Khảo thí Ngôn ngữ Quốc tế - Viện Khoa học Quản lý Giáo dục (IEMS)

Email: info@iems.edu.vn

Website: www.iems.edu.vn

Bình luận