Viện Khoa học Quản lý Giáo dục tuyển dụng nhân sự năm 2024

Viện Khoa học Quản lý Giáo dục tuyển dụng nhân sự năm 2024, như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 5 chỉ tiêu

2. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

- Thời gian: kể từ ngày 01/06/2024 đến hết ngày 15/06/2024

- Địa điểm: Phòng nhân sự, tầng 3, số 89 Khu Văn hóa Nghệ thuật, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

******Chi tiết cụ thể như sau:

1 (3)

2 (2)

3 (1)

4 (1)

 

 

Bình luận