THÔNG BÁO TUYỂN SINH CÁC LỚP TRỰC TUYẾN BỒI DƯỠNG THEO TIÊU CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GIẢNG VIÊN, GIÁO VIÊN

THÔNG BÁO

V/v Tuyển sinh các lớp trực tuyến bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh

 nghề nghiệp giảng viên, giáo viên

Căn cứ Công văn số 2793/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 30 tháng 06 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập;

Căn cứ Công văn số 3056/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 19 tháng 7 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc giao nhiệm vụ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên;

Căn cứ Công văn số 3182/BNV-ĐT ngày 16 tháng 6 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc giao nhiệm vụ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức;

Căn cứ Công văn liên kết đào tạo giữa Viện Khoa học Quản lý giáo dục với các trường Đại học được Bộ giáo dục cho phép bồi dưỡng và cấp chứng chỉ theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên, giảng viên.

Dựa trên tình hình thực tế Viện Khoa học Quản lý giáo dục thông báo về đối tượng, nội dung, thời lượng chương trình, hình thức, thời gian các lớp bồi dưỡng theo hình thức học trực tuyến cụ thể như sau:

 1. Bồi dưỡng và cấp chứng chỉ
 2. Giảng viên chính ( hạng II);
 3. Giảng viên ( hạng III);
 4. Giáo viên THPT hạng I, hạng II, hạng III;
 5. Giáo viên THCS hạng I, hạng II, hạng III;
 6. Giáo viên tiểu học hạng II, hạng III, hạng IV;
 7. Giảng viên mầm non hạng II, hạng III, hạng IV;
 8. Đối tượng tuyển sinh

Giảng viên đang công tác tại các cơ sở giáo dục đại học công lập; Giáo viên các cấp hiện đang công tác tại các cơ sở giáo dục phổ thông hoặc mầm non công lập đã được bổ nhiệm và đang làm việc ở vị trí công tác phù hợp với hạng chức danh nghề nghiệp Giảng viên, Giáo viên nhưng chưa có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp.

 • Chương trình tiết học: 240 tiết

Theo các Quyết định 1612; 1613; 2510; 250; 2558; 2513; 2512; 2511; 2516; 2515; 2514; 2186; 2189/QĐ-BGDĐT về việc ban hành chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp đối với Giảng viên chính ( hạng II); Giảng viên (Hạng III); Giáo viên THPT hạng I, hạng II, hạng III; Giáo viên THCS hạng I, hạng II, hạng III; Giáo viên tiểu học hạng II, hạng III, hạng IV; Giáo viên mầm non hạng II, hạng III, hạng IV.

 1. Hồ sơ
 • Đơn đăng kí học ( ghi rõ đơn vị công tác);
 • Bản coppy bằng tốt nghiệp loại cao nhất;
 • Bản coppy giấy khai sinh;

- Bản coppy giấy chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân;

 • 02 ảnh thẻ 3x4
 1. Thời gian và hình thức học
 2. Thời gian học: Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
 3. Hình thức học: Học trực tuyến vào các ngày cuối tuần (Thứ 7, CN) hoặc ngoài giờ hành chính.
 4. Phần mềm hỗ trợ: MD E-Learning
 5. Đơn vị cấp chứng chỉ: Các trường được Bộ Giáo dục cho phép
 6. Thông tin liên hệ: Viện Khoa học Quản lý Giáo dục

Số 89 Khu Văn hóa nghệ thuật, P. Mai Dịch, Q. Cầu Giấy, Tp Hà Nội

Điện thoại: (024)66809499 - 0987016015 (Mrs.Ninh)

Email: ninhcao.vienkhoahocqlgd@gmail.com

Trân trọng thông báo!

Bình luận