Thông báo lịch bảo trì website IEMS tháng 08/2021

Để nâng cao chất lượng dịch vụ, Ban quản trị website xin thông báo sẽ tiến hành bảo trì hệ thống website iems.edu.vn trong khoảng thời gian từ ngày 11 đến ngày 13 tháng 08 năm 2021. Trong thời gian này, 1 số tính năng trên website sẽ không thể sử dụng được. Rất mong nhận được sự thông cảm của Quý khách cho bất kỳ sự bất tiện nào (nếu có). Website sẽ hoạt động lại bình thường vào lúc 0h ngày 14/08/2021.

Trân trọng cảm ơn.

Viện Khoa học Quản lý Giáo dục (IEMS)

Bình luận