THÔNG BÁO CHIÊU SINH LỚP BỒI DƯỠNG NGẠCH CHUYÊN VIÊN, CHUYÊN VIÊN CHÍNH

THÔNG BÁO

Chiêu sinh lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên, chuyên viên chính

Căn cứ Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng  cán bộ, công chức, viên chức;

Căn cứ Quyết định số 2640/QĐ/BNV ngày 14/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành chương trình và tài liệu hướng dẫn thực hiện chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên;

Căn cứ Quyết định số 2641/QĐ-BNV ngày 14/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành chương trình và tài liệu hướng dẫn bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính;

Căn cứ Công văn số 112/CV-VKHQLGD ngày 05 tháng 9 năm 2019 về việc hợp tác tuyển sinh bồi dưỡng ngạch chuyên viên, chuyên viên chính;

Trên cơ sở đó, Viện Khoa học Quản lý Giáo dục thông báo tuyển sinh bồi dưỡng ngạch chuyên viên, chuyên viên chính như sau:

 1. Đối tượng
  • Chuyên viên
 • Công chức ngạch chuyên viên và tương đương, viên chức giữ chức danh nghề nghiệp hạng III làm việc ở bộ phận hành chính, tổng hợp, quản trị văn phòng, kế hoạch, tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập chưa có chứng chỉ chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên và tương đương;
 • Công chức giữ ngạch cán sự và tương đương, có chứng chỉ hoàn thành chương trình bồi dưỡng ngạch cán sự và đủ điều kiện thi nâng lên ngạch chuyên viên;
 • Viên chức giữ chức danh nghề nghiệp hạng IV làm việc ở bộ phận hành chính, tổng hợp, quản trị văn phòng, kế hoạch, tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập, có chứng chỉ hoàn thành chương trình bồi dưỡng ngạch cán sự và đủ điều kiện thi hoặc xét thăng hạng lên hạng III.
  • Chuyên viên chính
 • Công chức ngạch chuyên viên và tương đương, viên chức giữ chức danh nghề nghiệp hạng III làm việc ở bộ phận hành chính, tổng hợp, quản trị văn phòng, kế hoạch, tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập chưa có chứng chỉ chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên và tương đương;
 1. Điều kiện và thủ tục nhập học
  • Chuyên viên

- Hồ sơ bao gồm:

+ Phiếu đăng ký (theo mẫu)

+ Bằng tốt nghiệp Đại học hoặc Cao đẳng trở lên (photo công chứng);

+ 3 ảnh 3x4 (ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh, quê quán);

+ Sơ yếu lý lịch (có xác nhận của cơ quan hoặc địa phương);

+ CMND photo (photo công chứng).

+ Quyết định cử đi học kèm danh sách trích ngang;

+ Quyết định tuyển dụng hoặc Hợp đồng lao động dài hạn

2.2. Chuyên viên chính

- Điều kiện:

+ Đã có chứng chỉ chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên hoặc tương đương;

+ Thời gian giữ ngạch chuyên viên hoặc tương đương từ đủ 06 năm trở lên (không kể thời gian tập sự, thử việc).

- Hồ sơ bao gồm:

+ Phiếu đăng ký (theo mẫu)

+ Bằng tốt nghiệp Đại học hoặc Cao đẳng trở lên (photo công chứng);

+ 3 ảnh 3x4 (ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh, quê quán);

+ Sơ yếu lý lịch (có xác nhận của cơ quan hoặc địa phương);

+ CMND photo (photo công chứng);

+ Quyết định cử đi học kèm danh sách trích ngang;

+ Bản photo chứng chỉ bồi dưỡng ngạch chuyên viên hoặc tương đương.

- Đơn vị cấp chứng chỉ: Học viên Hành chính Quốc gia

- Khai giảng: 11/2019

 1. Địa chỉ tư vấn tuyển sinh và tiếp nhận hồ sơ:

- Địa chỉ: Số 89 Khu Văn hóa Nghệ thuật, P. Mai Dịch, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội.

- Hotline:   (024).66809499 - 0987 016 015

- Website: vienkhoahocquanlygiaoduc.edu.vn

- Email: ninhcao.vienkhoahocqlgd@gmail.com

Bình luận