Hôm nay, Quốc hội thông qua dự án Luật quan trọng bậc nhất trong giáo dục

(GDVN) - Theo dự kiến chương trình kỳ họp thứ 7, ngày 14/6, Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua dự án Luật Giáo dục (sửa đổi).

Đây là một trong những dự án Luật thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận.

Tại Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIV, các đại biểu Quốc hội đã thảo luận, đóng góp ý kiến lần thứ hai về Dự án Luật Giáo dục (sửa đổi).

Sau kỳ họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo cơ quan thẩm tra chủ trì, phối hợp với cơ quan soạn thảo và các cơ quan, tổ chức hữu quan nghiên cứu, giải trình, tiếp thu ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội để chỉnh lý, hoàn thiện Dự thảo Luật.

Ảnh minh họa: Trinh Phúc

Tại các phiên họp lần thứ 31 và 32, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến Báo cáo tổng hợp kết quả lấy ý kiến Nhân dân về Dự án Luật của Chính phủ; xem xét, thảo luận về Dự thảo Báo cáo giải trình, tiếp thu và Dự thảo Luật đã được chỉnh lý.

Tổ chức lấy ý kiến đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách; gửi, tiếp thu ý kiến các Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội về Dự án Luật.

Ngày 21/5, các đại biểu đã thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Giáo dục (sửa đổi).

Trong báo cáo thẩm tra về dự án Luật, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tập trung giải trình về 9 nhóm nội dung: Về triết lý giáo dục; Về hoàn thiện hệ thống giáo dục quốc dân theo hướng mở, liên thông; Về các loại cơ sở giáo dục; Về chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông và thi tốt nghiệp Trung học phổ thông; Về các quy định liên quan đến nhà giáo; Về các quy định liên quan đến người học; Về đầu tư, tài chính trong giáo dục; Về quản trị của cơ sở giáo dục; Quản lý nhà nước về giáo dục…

Trong đó, về chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông và thi tốt nghiệp Trung học phổ thông, có ý kiến đề nghị xây dựng một chương trình, một bộ sách giáo khoa dùng chung cho cả nước.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng, hiện nay quy định về chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông trong Dự thảo Luật đã cụ thể hóa tinh thần các nghị quyết của Đảng và Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông.

Theo đó, việc giảng dạy và học tập phổ thông chuyển từ giáo dục thiên về truyền thụ kiến thức sang giáo dục phát triển phẩm chất và năng lực, phát huy tốt nhất tiềm năng của mỗi học sinh.

Với quan điểm này, trên nền tảng một chương trình giáo dục phổ thông thống nhất dùng chung trong cả nước do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành; sách giáo khoa là tài liệu học tập, cụ thể hóa chương trình, giúp giáo viên và học sinh sáng tạo trong phương pháp dạy và học, nhằm tiếp thu tốt nhất kiến thức của chương trình giáo dục phổ thông.

Ngoài ra, thực hiện Nghị quyết số 88/2014/QH13 của Quốc hội, hiện nay Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố chương trình giáo dục phổ thông thống nhất trong cả nước và đang soạn thảo ban hành bộ sách giáo khoa theo chương trình này, sẽ hoàn thành sau năm 2022.


Không thể bỏ thi Quốc gia
   
     

Vì vậy, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị được giữ quy định một chương trình thống nhất, mỗi môn học có một hoặc một số sách giáo khoa như trong Dự thảo Luật.

Để rõ ràng, mạch lạc hơn về vai trò của chương trình giáo dục phổ thông và sách giáo khoa, nội dung này đã được quy định thành hai điều riêng biệt: Điều 31 quy định về chương trình giáo dục phổ thông, Điều 32 quy định về sách giáo khoa.

Theo các quy định này, chương trình là pháp lệnh, thống nhất trong toàn quốc; sách giáo khoa là công cụ giảng dạy, triển khai chương trình giáo dục phổ thông.

Để bảo đảm chất lượng của chương trình và sách giáo khoa giáo dục phổ thông, Dự thảo Luật quy định rõ vai trò, trách nhiệm của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban Nhân dân các địa phương, Hội đồng quốc gia thẩm định chương trình, sách giáo khoa và Hội đồng thẩm định tài liệu giáo dục cấp tỉnh.

Đồng thời Luật cũng quy định quy trình chọn sách giáo khoa tại địa phương do Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định theo quy định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Đỗ Thơm
Bình luận