Hội thảo "Các giải pháp phát triển bền vững giáo dục Đại học ngoài công lập ở Việt nam đến năm 2030".

(ĐH Hòa Bình) - Ngày 14/06/2019, tại Trường Đại học Hòa Bình chủ trì tổ chức Hội thảo "Các giải pháp phát triển bền vững giáo dục Đại học ngoài công lập ở Việt nam đến năm 2030".

Chủ nhiệm đề tài:"Đề xuất các giải pháp phát triển bền vững các trường Đại học ngoài công lập ở Việt Nam" - PGS. TS. Trần Quang Quý - Nguyên Thứ trưởng Bộ GD&ĐT, Phó Chủ tịch Hiệp hội các trường Đại học, Cao đẳng Việt Nam.

   Tham dự Hội thảo có GS.TS Trần Hồng Quân - Nguyên Bộ trưởng Bộ GD&ĐT, Chủ tịch Hiệp hội các trường Đại học, Cao đẳng Việt Nam; TS. Nguyễn Đắc Hưng  - Vụ trưởng Vụ Giáo dục và Đào tạo, Dạy nghề (Ban Tuyên giáo Trung ương); PGS.TS. Nguyễn Thị Kim Phụng - Vụ trưởng vụ Giáo dục Đại học ( Bộ Giáo dục & Đào tạo);  PGS.TS. Trần Xuân Nhĩ - Phó Chủ tịch Hiệp hội các trường Đại học, Cao đẳng Việt Nam và các nhà khoa học từ Viện nghiên cứu, trường Đại học, các cơ quan báo chí truyền thông đến đưa tin về hội thảo. Về phía trường Đại học Hòa Bình có TS. Nguyễn Văn Ngữ - Chủ tịch Hội đồng nhà trường; NGND.PGS.TS Tô Ngọc Hưng - Hiệu trưởng Nhà trường cùng các lãnh đạo Nhà trường, cán bộ các Phòng, Khoa, Giảng viên, sinh viên.

PGS.TS Trần Quang Quý - Chủ nhiệm đề tài phát biểu Chào mừng Hội thảo

 Các nội dung chủ yếu được các nhà khoa học trình bày trong hội thảo như: Quan điểm mục tiêu, định hướng giải pháp bền vững giáo dục đại học ngoài công lập ở Việt Nam đến năm 2030; Xây dựng phát triển đối tác công/tư trong giáo dục đại học; Mô hình đảm bảo chất lượng cho các trường đại học ngoài công lập; Giải pháp đẩy mạnh truyền thông về đại học ngoài công lập; Những lợi thế, bất cập và giải pháp đảm bảo phát triển bền vững hệ thống các trường đại học ngoài công lập ở Việt Nam…

   Sau khi nghe các nhà khoa học thuyết trình, PGS.TS. Nguyễn Thị Kim Phụng - Vụ trưởng vụ giáo dục đại học cũng đã phát biểu: "Từng trường và hệ thống các trường Đại học ngoài công lập của chúng ta cũng cần xác định được các mục tiêu phù hợp. Với nguồn lực của Nhà nước như hiện nay thì việc huy động nguồn lực xã hội, đẩy mạnh đối tác công tư để phát triển hệ thống ngoài công lập mới là thành công của phát triển giáo dục đại học". Hơn nữa, Các trường đại học ngoài công lập cần tập trung vốn đầu tư xây dựng cơ sở vật chất đáp ứng các điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo, tăng cường hoạt động nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế và kết nối doanh nghiệp. Nâng cao chất lượng đào tạo và uy tín của hệ thống các trường đại học ngoài công lập. Xây dựng lộ trình thực hiện các cam kết đáp ứng yêu cầu chung về trường đại học. Hoàn thiện cơ cấu tổ chức, nâng cao hiệu quả công tác quản trị đại học. 

   Cũng trong Hội thảo, GS. TS. Trần Hồng Quân - Chủ tịch Hiệp hội các trường Đại học, Cao đẳng Việt Nam đã nêu những khó khăn, trở ngại trên con đường phát triển của các trường Đại học ngoài công lập. Cần tạo được động lực mạnh mẽ, đúng đắn, cơ chế phù hợp để huy động mọi nguồn lực của xã hội cho sự phát triển hiệu quả của cả hệ thống giáo dục quốc dân.

PGS.TS Trần Quang Quý và TS. Nguyễn Văn Ngữ chủ trì Hội thảo

Đại học ngoài công lập đang ngày càng đóng vai trò quan trọng trong phát triển giáo dục đại học, mỗi trường có sứ mạng riêng và tham gia hệ thống giáo dục đại học, cung cấp nguồn nhân lực theo các phân khúc khác nhau của thị trường. Đề tài cũng nghiên cứu các phương pháp khoa học (thống kê, mô hình hóa, phân tích, đối sánh…) để tìm ra lời giải cho bài toán này bằng các đề xuất kiến nghị cơ chế, chính sách, tạo hành lang pháp lý để xây dựng môi trường tích cực, bình đẳng cho đại học ngoài công lập phát triển bền vững trong điều kiện kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế. Giáo dục được xác định là một lĩnh vực dịch vụ, một lĩnh vực đầu tư cho phát triển, với sự tham gia của nhiều chủ thể, nhiều thành phần kinh tế trong xã hội. Kết quả nghiên cứu của đề tài sẽ đóng góp các luận cứ khoa học trong việc điều chỉnh, bổ sung hệ thống văn bản pháp luật còn thiếu, chưa hợp lý, chưa đồng bộ, tạo điều kiện cho các trường đại học ngoài công lập thu hút nguồn lực, tạo môi trường bình đẳng trong cạnh tranh, phát triển bền vững.

   Hội thảo kết thúc thành công tốt đẹp và nhận được nhiều ý kiến đóng góp tâm huyết, phản hồi tích cực từ các nhà khoa học tham dự. Các giải pháp, các chính sách về quản lý, đảm bảo chất lượng và phát huy hiệu quả để phát triển bền vững các trường đại học ngoài công lập ở Việt Nam.

Các Đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại trường ĐH Hòa Bình

Thực hiện: Đức Phúc - Văn Bình

Ảnh: Đức Phúc - Văn Bình

Bình luận