Địa chí tỉnh Tuyên Quang - Viện khoa học Quản lý Giáo dục

Xưa nay ở nước ta cũng như nhiều nước trên thế giới, việc sưu tầm tài liệu, nghiên cứu, biên soạn và phổ biến sách Địa chí không chỉ là nhu cầu về tình cảm với đất nước, quê hương mà còn gắn liền với những nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hoá của đất nước, của địa phương ở một thời điểm nhất định.

Địa chí là một công trình khoa học, khảo cứu tổng hợp, khách quan, toàn diện về tự nhiên và dân cư, lịch sử, hệ thống chính trị, kinh tế - xã hội, văn hóa, địa danh – sự kiện, lược chí phường, xã... trong một phạm vi không gian và thời gian xác định. Địa chí là bộ sách bổ ích cho cán bộ quản lý, cán bộ nghiệp vụ, cán bộ nghiên cứu các ngành, các cấp và nhân dân các dân tộc tại địa phương trong việc xây dựng các chương trình, kế hoạch, đề án mới trên cơ sở truyền thống, tiềm năng, thực trạng vốn có, góp phần tích cực hơn cho việc xây dựng phát triển quê hương, đất nước.

Với ý nghĩa lưu giữ lịch sử cho thế hệ sau này, đồng thời giới thiệu một cách khoa học, toàn diện những tri thức chủ yếu về thiên nhiên, con người, lịch sử, chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh của thành phố Tuyên Quang xưa và nay; lịch sử phát triển, thành tựu đạt được của từng ngành, từng lĩnh vực, Thành ủy Tuyên Quang chủ trương biên soạn, xuất bản Địa chí thành phố Tuyên Quang.

Đối với Viện Khoa học Quản lý Giáo dục, được viết cuốn Địa chí thành phố Tuyên Quang là một vinh dự lớn nhưng quả thực đây là công việc lớn lao, hệ trọng và không dễ dàng chút nào. Bởi việc viết về lịch sử hình thành và phát triển của địa phương thường ở trong bối cảnh tư liệu, các cứ liệu lịch sử, đặc biệt là các giá trị văn hóa phi vật thể đã bị thất lạc, hủy hoại, mai một do thời gian và con người. Vì vậy để hoàn thành bức tranh tổng thể, hoàn chỉnh trong dòng chảy của lịch sử là một thách thức lớn đối với những người nghiên cứu, biên soạn. Tuy nhiên khó bao nhiêu cũng phải làm, đó là đạo lý và trách nhiệm của thế hệ hôm nay không chỉ đối với các thế hệ tiền nhân mà quan trọng hơn là còn đối với hậu thế sau này.

Bình luận