Đáng lẽ Việt Nam lợi thế nhất khu vực về nguồn lực con người, trí tuệ

Để tiếp tục triển khai Nghị quyết 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo và Nghị quyết 19-NQ/TWvề đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, ngày 12/6/2019 Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Liên hiệp Các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Hiệp hội Vì Giáo dục cho mọi người Việt Nam, tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia, chủ đề:

“Sắp xếp mạng lưới giáo dục đào tạo trong bối cảnh Tự chủ giáo dục và Hội nhập quốc tế, đáp ứng nhu cầu nhân lực cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong các thập niên đầu của thế kỷ 21”.

Đến dự hội thảo có Giáo sư, Tiến sĩ Trần Hồng Quân – Chủ tịch Hiệp hội Các trường Đại học, Cao đẳng Việt Nam; Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Lê Hải An cùng đông đảo các lãnh đạo các trường đại học, các nhà khoa học đến tham dự.

Hội thảo lần này đã nhận được hơn 100 bài tham luận của các nhà khoa học, nhà quản lý, nhà giáo từ các cơ sở giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp trong cả nước gửi về tham luận, trao đổi, chia sẻ nhận thức và kinh nghiệm về phát triển giáo dục đào tạo theo tinh thần của các nghị quyết nói trên.


Gần 400 nhà quản lý, nhà khoa học quốc tế đến Việt Nam thảo luận về giáo dục mở

Ban Tổ chức Hội thảo đã tuyển chọn, biên tập và phối hợp với Nhà xuất bản Thông tin- Truyền thông xuất bản kịp thời bộ sách gồm 3 tập để phục vụ hội thảo, làm tài liệu nghiên cứu cho học giả và những người quan tâm.

Hội thảo lần này đặt ra vấn đề, Việt Nam đang trong giai đoạn hội nhập sâu rộng, mức độ cạnh trạnh kinh tế với các nước trong khu vực Đông Nam Á, Châu Á và thế giới càng ngày càng quyết liệt hơn.

Nguồn lực con người, trí tuệ của người Việt Nam lẽ ra phải là điểm mạnh và lợi thế nhất trong khu vực.

Tuy nhiên, hiện nay chúng ta chưa khai thác hiệu quả nguồn lực này để phát triển đất nước.

Muốn khai thác và phát huy tốt nguồn nhân lực đó, chúng ta phải có một nền giáo dục mở hiện đại, có một hệ thống mạng lưới được sắp xếp khoa học, phát huy truyền thống và trí tuệ Việt Nam, với tư duy đổi mới không ngừng.

Hội thảo là nơi để trao đổi, từ đó đề xuất ra những chính sách phù hợp trong việc sắp xếp mạng lưới các trường đại học hiện nay (ảnh Trinh Phúc).

Phát biểu tại hội thảo, Giáo sư Trần Hồng Quân cho rằng, chưa có nước nào mà bối cảnh quốc tế và trong nước đòi hỏi có nhiều thay đổi lớn về giáo dục đào tạo liên quan đến vấn đề mạng lưới như nước ta.

Thực hiện Nghị quyết 29 của Trung ương, Ban Bí thư đã sơ kết và đánh đây là Nghị quyết rất hay, nhưng 5 năm vừa rồi chưa thực hiện được nhiều lắm.

Bên cạnh đó có Nghị quyết 19 về sắp xếp mạng lưới, giảm đầu mối của hệ thống quản lý nhà nước, các cơ sở sự nghiệp trong đó có liên quan đến giáo dục.

Trong mấy năm gần đây, ngành giáo dục có sự vận động theo xu thế chung có sự chủ động thay đổi từ phương thức đào tạo, loại hình trường, rồi manh nha theo xu hướng khác như tập đoàn giáo dục...

Cũng theo Giáo sư Trần Hồng Quân, bối cảnh thế giới có những biến đổi rất quan trọng, trong đó có cách mạng công nghiệp 4.0. Việc hội nhập là cơ hội nhưng cũng đòi hỏi sự cạnh tranh, trước hết chất lượng của đội ngũ lao động, chất lượng đào tạo, cấu trúc đội ngũ lao động, từ đó thúc đẩy liên quan đến mạng lưới, loại hình đào tạo. 

Vấn đề hết sức quan trọng đó là tự chủ giáo dục nói chung và giáo dục đại học nói riêng trong bối cảnh mới. Do đó, Hội thảo này hy vọng cùng nhau trao đổi, tiến tới thống nhất nhận thức, từ đó có gợi ý để triển khai giải pháp cụ thể.

 

Bình luận