CHỨNG CHỈ TIN HỌC THEO TT03

Quy định về chứng chỉ tin học theo thông tư 03 của Bộ thông tin & truyền thông - Viện khoa học Quản lý giáo dục (IEMS)

​Hiện nay, tỉ lệ tin học phổ biến gấp 6 lần so với ngoại ngữ. Trong đó khu vực đô thị lớn, nhân viên văn phòng sử dụng sử dụng tin học chiếm 83% so với  18% sử dụng ngoại ngữ. Khu vực đô thị trung bình, nhân viên văn phòng sử dụng tin học chiếm 65%  so với 5% sử dụng ngoại ngữ.
Theo quy định hiện hành từ ngày 10/08/2016, thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT giữa Bộ Giáo dục & Đào tạo với Bộ Thông Tin Truyền Thông quy định về việc thi, cấp chứng chỉ công nghệ thông tin chính thức có hiệu lực 
Nội dung thông tư quy định dừng việc đào tạo, thi và cấp chứng chỉ Tin học A,B,C (theo QĐ số 21/2000/Q Đ-BGD&ĐT ngày 03 tháng 07 năm 2000 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo về việc ban hành Chương trình Tin học ứng dụng A,B,C). 
Thay vào đó sẽ triển khai đào tạo, thi và cấp chứng chỉ chuẩn sử dụng CNTT theo Thông tư 03/2014/TT-BTTTT. Theo đó, những chứng chỉ Tin học A,B,C được cấp sau ngày 10/8 sẽ không còn giá trị.  Và các chứng chỉ tin học A,B,C được cấp trước ngày 10/8 sẽ có giá trị sử dụng tương đương với chứng chỉ chuẩn ứng dụng CNTT cơ bản ( theo qui định tại Thông tư 03/2014/TT-BTTTT)

Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 cụ thể hóa các yêu cầu về kiến thức lý thuyết, kỹ năng thực hành đối với mỗi cá nhân trong việc sử dụng CNTT. Chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT này là tiêu chuẩn mới, phù hợp hơn, thay thế cho chuẩn cũ theo QĐ số 21/2000/Q Đ-BGD&ĐT ngày 03 tháng 07 năm 2000 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo. Theo thông tư số 03/2014/TT-BTTTT, chứng chỉ chuẩn sử dụng CNTT được chia ra làm 2 chuẩn kỹ năng rõ ràng: Chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản và chuẩn  kỹ năng sử dụng CNTT nâng cao trong khi chứng chỉ A,B,C được chia ra làm 3 trình độ (trình độ A, trình độ B và trình độ C). Cụ thể:

CHỨNG CHỈ TIN HỌC A,B,C


CHỨNG CHỈ A - TIN HỌC VĂN PHÒNG (THVP)
Sử dụng máy tính trên hệ điều hành Windows 
Hiểu và biết cách làm việc với các công cụ của MS Office như Word - PowePoint - Excel
CHỨNG CHỈ B - TIN HỌC VĂN PHÒNG (THVP)
Thành thạo các kỹ năng nâng cao trong soạn thảo, xử lý và in ấn văn bản
Nắm vững các kỹ thuật xử lý nâng cao trên Excel
Tạo hiệu ứng trình diễn hình ảnh, âm thanh và phim minh họa trong PowerPoint
Khai thác thông tin trên Internet, bảo mật và phòng chống virus
CHỨNG CHỈ B - TIN HỌC QUẢN LÝ (THQL)
Tổ chức Cơ sở dữ liệu với Ms. Access, xây dựng truy vấn, rút trích, …màn hình nhập liệu
Tạo dựng báo biểu, biểu đồ, xây dựng các điều khiển control và mở báo biểu từ form
CHỨNG CHỈ B - EXCEL CHO KẾ TOÁN
Trang bị phương pháp và kỹ thuật tổ chức, quản lý dữ liệu kế toán trên Ms.Excel
Có thể thiết lập các sổ sách, chứng từ, báo cáo kế toán the quy định hiện hành của Bộ Tài chính
Giúp người học hiểu và thực hiện các công việc kế toán cụ thể trong một doanh nghiệp
CHỨNG CHỈ C - THVP CHUYÊN NGHIỆP
Lập trình với Ms.Excel, Ms.Publisher, Google Docs
Người học có khả năng lập trình với Ms.Excel
Tạo ấn phẩm với Ms.Publisher, văn phòng trực tuyến với Google Docs
CHỨNG CHỈ C - TIN HỌC QUẢN LÝ
Kỹ thuật lập trình nâng cao trong Ms.Access

CHỨNG CHỈ CHUẨN SỬ DỤNG CNTT


Chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản gồm 6 mô đun: 
Mô đun kỹ năng 01 ( Mã IU01): Hiểu biết về CNTT cơ bản; 
Mô đun kỹ năng 02 ( Mã IU02): Sử dụng máy tính cơ bản;
Mô đun kỹ năng 03 ( Mã IU03): Xử lý văn bản cơ bản;
Mô đun kỹ năng 04 ( Mã IU04): Sử dụng bảng tính cơ bản;
Mô đun kỹ năng 05 ( Mã IU05): Sử dụng trình chiếu cơ bản;
Mô đun kỹ năng 06 ( Mã IU06): Sử dụng Internet cơ bản.

Chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT nâng cao gồm 9 mô đun:
Mô đun kỹ năng 07 ( Mã IU07): Xử lý văn bản nâng cao; 
Mô đun kỹ năng 08 ( Mã IU08): Sử dụng bảng tính nâng cao; 
Mô đun kỹ năng 09 ( Mã IU09): Sử dụng trình chiếu nâng cao; 
Mô đun kỹ năng 10 ( Mã IU10): Sử dụng hệ quản trị cơ sở dữ liệu;
Mô đun kỹ năng 11 ( Mã IU11):  Thiết kế đồ họa hai chiều; 
Mô đun kỹ năng 12 ( Mã IU12): Biên tập ảnh; 
Mô đun kỹ năng 13 ( Mã IU13): Biên tập trang thông tin điện tử; 
Mô đun kỹ năng 14 ( Mã IU14): An toàn, bảo mật thông tin; 
Mô đun kỹ năng 15 ( Mã IU15): Sử dụng phần mềm kế hoạch 

Anh Vũ.

Bình luận