Chứng chỉ Tiếng Anh khung 6 bậc Tham chiếu chung Châu Âu (CEFR) chính thức được chuyển sang mẫu mới

Viện Khoa học Quản lý giáo Dục - Đại diện Quốc gia của Bright online LLC Academy xin thông báo:

Kể từ tháng 05/2021, Chứng chỉ Tiếng Anh khung 6 bậc Tham chiếu chung Châu Âu (CEFR) A1, A2, B1, B2, C1, C2 chính thức được chuyển sang mẫu mới. Theo đó, những thí sinh tham gia kỳ thi tiếng Anh Khung 6 bậc Tham chiếu Chung Châu Âu (CEFR) kể từ ngày 25/04/2021 sẽ được nhận Chứng chỉ theo mẫu mới của Bright online LLC Academy. Sự đổi mới này nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho thí sinh khi sử dụng kết quả bài thi tiếng Anh Khung 6 bậc Tham chiếu Chung Châu Âu (CEFR) trong học tập và công việc.

Bình luận