Chính thức thay đổi nâng cấp nền tảng thi trực tuyến kỳ thi Tiếng Anh khung tham chiếu chung Châu Âu (CEFR)

Viện Khoa học Quản lý Giáo dục trân trọng thông báo

Nhằm nâng cao chất lượng khảo thí và tạo điều kiện tốt nhất cho thí sinh tham gia kì thi Tiếng Anh khung tham chiếu chung Châu Âu (CEFR), kể từ tháng 08/2022, Viện Khoa học Quản lý Giáo dục phối hợp với Học viện Bright online LLC Hoa kỳ chính thức thay đổi nâng cấp nền tảng thi trực tuyến kỳ thi Tiếng Anh khung tham chiếu chung Châu Âu (CEFR) theo link sau: https://was.wheebox.com/LOGIN-2/bright.jsp.

Viện Khoa học Quản lý Giáo dục xin thông báo để toàn thể các đối tác và anh chị học viên được biết.

Trân trọng!

Bình luận